Udskriv side Udskriv side Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Valg af kiste og urne

Døde, som skal begraves på en offentlig kirkegård, eller som skal brændes, skal være lagt i en kiste.

Der er ingen særlige regler for, hvordan en kiste skal se ud. Du kan altså godt vælge at lave kisten selv.
Hvis du vælger at købe kisten gennem en bedemand, så spørg om fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Det er en god idé at kontakte kirkegården, hvis du gerne vil bruge en hjemmelavet kiste. På den måde kan du på forhånd sikre dig, at der ikke opstår problemer. Hvis en kiste for eksempel er større end normalt, kan det betyde, at den ikke kan være i gravstedet.

En kiste, der skal graves ned på en kirkegård, må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale.

Hvis kisten er lavet af et materiale, som er længe om at gå i opløsning – for eksempel metal eller bestemte træsorter, kan fredningstiden for gravstedet blive forlænget. Og det betyder noget for prisen for at bruge gravstedet.

Fredningstiden er mindst 20 år for kistegravsteder og mindst 10 år for urnegravsteder.
Fredningstiden er den tid, der skal gå, før gravstedet må blive brugt til en ny begravelse. På en del kirkegårde er der – for eksempel på grund af jordbundsforhold – længere fredningstider, især for kistegravsteder.

Hvis den døde skal brændes, er det krematoriets bestyrelse, som afgør, om kisten er egnet til brænding. Hvis kisten er større end normalt, kan det være umuligt for dit lokale krematorium at brænde den.

Der er heller ikke særlige regler for, hvordan en urne skal se ud.

En urne, som er lavet af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale, må dog kun graves ned i jorden, hvis kirkegårdsbestyrelsen har givet tilladelse på forhånd.

Det er også en mulighed, at asken bliver gravet ned uden brug af urne.