Udskriv side Udskriv side Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Hvad koster en begravelse?

Mange synes, det er ubehageligt at forholde sig til priser og ydelser ved et dødsfald. Men jo mere man selv tager sig af, des billigere bliver begravelsen. Der kan være også være store prisforskelle, alt efter hvilken kiste, pynt med videre, du vælger.

Nogle bedemænd opgiver priser på deres hjemmeside.
Bedemandssammenslutningen Begravelse Danmark har en officiel prisliste.

Spørg bedemanden om hans pris på de forskellige opgaver, før du laver en aftale med ham.

Som regel er det den dødes bo, der dækker udgifterne til begravelsen. Er der ikke penge nok i boet til at dække begravelsen, skal den, der har arrangeret begravelsen, dække udgifterne.

Det er altid en god ide at få et detaljeret tilbud eller overslag på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der egentlig var aftalt.

Det er godt at spørge til alt det, der er vigtigt for dig. Måske vil du gerne, at der bliver lavet specielle sanghæfter til begravelsen, og hvem tager sig af at skrive dødsannoncen eller bestille korsang og blomster?

Læs tilbuddet grundigt igennem, når du får det, så du kan få rettet eventuelle fejl eller misforståelser.

Hvis du har brug for at klage

Hvis du senere vil klage over en bedemands arbejde, kan du kontakte Ankenævnet for Bedemandsbranchen.

Du kan for eksempel klage over, at prisen på en begravelse eller bisættelse ikke svarer til det aftalte, at bedemanden har lavet mere arbejde end aftalt, eller at arbejdet har været dårligt udført.

Du kan også klage over en gravsten, hvis bedemanden havde påtaget sig at levere gravstenen eller en inskription på en eksisterende gravsten.