Udskriv side Udskriv side Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Nemmere at strø asken i havet

9. marts 2010

Ny lov om begravelse gør det lettere for de efterhånden mange danskere, der ønsker at få deres aske strøet over åbent hav efter døden.

Af Marianne Bjerring Laursen

Den 1. januar 2009 trådte en ny lov om begravelse i kraft. Den nye lov gør det blandt andet nemmere at få sin aske spredt ud over åbent hav. Tidligere skulle de efterladte søge tilladelse i Kirkeministeriet, men nu er det nok, at den døde har skrevet sit ønske ned på et stykke papir.

Skriftlige ønsker bliver respekteret
Den dødes skriftlige ønske om få asken spredt skal nu respekteres uden videre. Du kan udfylde et skema på internettet, men det er faktisk nok at skrive dit ønske ned og underskrive med navn og cpr-nummer.

Har den døde ikke skrevet noget ned, er det op til sognepræsten at behandle en ansøgning fra de efterladte.

Dine pårørende kan for eksempel vælge at leje en fiskerbåd, hvis din aske skal strøs i havet. Foto M. B. Laursen.

Flere ønsker deres aske spredt
Et stigende antal danskere vil have deres aske spredt ud over vandet i stedet for at blive begravet på en kirkegård. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har lavet for Kirkeministeriet.

I 1999 ønskede 360 mennesker at få deres aske strøet i havet, men dette tal var steget til knap 1.800 i 2008.
De 1.800 personer svarer til godt og vel tre procent af alle, der døde i 2008.

Også andre muligheder for at sprede asken
Den nye lov giver mulighed for andre måder at anbringe asken på. Det kan for eksempel være i en skov eller et andet område, den døde følte en speciel tilknytning til.

Også her skal den døde selv have skrevet ønsket ned. Ønsket skal godkendes af stiftsøvrigheden, den øverste ledelse i det stift som den dødes sogn ligger i.

Det siger Begravelsesloven
§ 3, stk. 3 (udddrag):

 • Asken kan spredes over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har ønsket det.
 • Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav.
 • Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighedkan fraviges.

Filed under: Lovgivning

Tags: , , , , ,

14 Comments Skriv en kommentar

 • 1. Tom Kristoffersen  |  4. januar 2014 kl. 20:03

  Ja hvis det er en god måde at sige farvel til et familiemedlem på eller en nær ven eller veninde.
  Jeg synes bare det må være rart at begravelse eller bisættelse kan foregå i en kirke. Også så man kan aflevere bårebuket.

 • 2. Tom Kristoffersen  |  17. januar 2014 kl. 19:35

  det er en DÅRLIG ide’

 • 3. Jann Leth  |  4. februar 2014 kl. 17:24

  Jeg ønsker min aske strøet på havet. mvh. Jann Leth

 • 4. Harriet Jacobsen  |  6. marts 2014 kl. 13:36

  Kære Marianne Bjerring Laursen.

  Du skriver vedrørende askestrøning i havet, at der ifølge den nye lov pr.1.jan.2009 er åbnet mulighed for andre måder at sprede asken på, for eksempel i en skov.
  Ved henvendelse til Kirkeministeriet har jeg fået at vide, at dettte ikke er en mulighed.
  Er det Kirkeministeriet, der ikke er opdateret ?

  Med venlig hilsen
  Harriet Jacobsen.

 • 5. admin  |  12. august 2014 kl. 23:17

  Begravelsesloven åbner i sin § 1, stk. 4 mulighed for, at asken kan strøs andre steder: “Stiftsøvrigheden kan tillade, at der forholdes med asken på anden sømmelig måde end nævnt i stk. 2 og 3, når der foreligger et bestemt udtalt ønske herom fra afdøde. Stiftsøvrighedens afgørelse kan påklages til kirkeministeren. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.«
  Så efter min bedste mening er Kirkeministeriet forkert på den…

 • 6. Ole  |  25. oktober 2014 kl. 02:06

  Det er dejligt, at loven blev ændret inden, jeg har stillet træskoene.

  Jeg har overvejet, at få min aske spredt ud over havet; men når jeg så tænker på alle de gange, jeg er blevet søsyg, så virker det forkert, at de sidste rester af mig skal havne på vandet.

  Jeg har derfor i stedet valgt, at blive begravet i skoven.

 • 7. TOM KRISTOFFERSEN  |  21. december 2014 kl. 21:25

  Der kan vel heller ikke ske noget ved at kaste 2 bårebuketter i havet efter, at asken er strøet i.
  Ja det synes jeg i hvert fald ikke der kan.

 • 8. Bent Bundgaard  |  22. marts 2015 kl. 12:47

  Hvor skal jeg tilmelde mig for at min aske kan blive spredt på havet?

 • 9. admin  |  1. maj 2015 kl. 21:46

  Kære Bent. Ved at følge dette link om askespredning på havet kan du få en blanket til at udfylde, så din familie kan se, hvad du ønsker.

 • 10. Laursen  |  13. juni 2015 kl. 09:08

  Min søn og sv.datter har en temmelig stor grund ude på landet hvor der står et kæmpe grantræ.
  Er det tilladt at få sin aske (evnt. uden urne) gravet ned her ???

 • 11. admin  |  23. juli 2015 kl. 18:43

  Kære Laursen. Ja, man kan godt nedgrave en urne på privat grund, hvis gældende betingelser er overholdt. Betingelserne fremgår af en vejledning fra Kirkeministeriet fra 2008, som findes her.

  Betingelserne er:
  1) Ejendommen skal være af en vis størrelse, det vil som udgangspunkt sige mindst 5.000 m2.
  2) Den døde skal have haft en særlig tilknytning til den pågældende ejendom. Det kan fx være som tidligere ejer af ejendommen, ved slægtskab eller ved at vedkommende gennem sit arbejde har haft en særlig tilknytning til ejendommen.
  3) Ejendommens ejer skal give tilladelse til, at urnen bliver sat i jorden.
  4) Der må ikke på det sted, hvor urnen er, anbringes sten, mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.
  5) Urnen skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand (fx pap, støbt papirmasse eller lignende), og den skal nedgraves i mindst 1 meters dybde.
  6) Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen, så den til enhver tid værende ejer af ejendommen forpligter sig til i 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen berøres.

  De efterladte skal kontakte stiftsøvrigheden for at få tilladelse til nedgravningen, når alle betingelser er opfyldt.
  Følg dette link til en oversigt over landets 10 stifter.

 • 12. Gitte Ørum  |  27. september 2015 kl. 08:31

  Hvorfor må man ikke strø asken ud fx i en skov ? Hvad skyldes dette ?

 • 13. admin  |  3. februar 2016 kl. 11:48

  Jeg har ikke et sikkert svar på dit spørgsmål, men tænker, at det har noget at gøre med Kirkeministeriets opfattelse af, hvad der er sømmeligt. I ministeriets vejledning om urnenedsættelse på privat ejendom mv. står bl.a.:
  “§ 3. Stk. 4. Stiftsøvrigheden kan tillade, at der forholdes med asken på anden sømmelig måde end nævnt i stk. 2 og 3, når der foreligger et bestemt udtalt ønske herom fra afdøde.
  2. Kirkeministeriets praksis (i denne sammenhæng, red.)
  2.1. Urnenedsættelse på privat ejendom
  Kirkeministeriet har altid meddelt afslag på ansøgninger om tilladelse til anbringelse af askeurner i hjemmet, da en sådan anbringelse vil kunne indebære en tilsidesættelse af de etiske hensyn, der ligger til grund for begravelseslovens bestemmelser.
  Endvidere er der efter fast praksis meddelt afslag på ansøgninger om tilladelse til spredning af asken over landjorden. Her gøres opmærksom på muligheden for, at asken kan spredes over åbent hav.”

 • 14. Geerd Detlefsen  |  8. december 2016 kl. 12:57

  der er godt nok meget hurlumhej omkring den aske. Så vidt jeg ved, findes der ikke nogen myndighed der kontrollerer askens forbliven. Om den nu spredes ud det ene eller det andet sted, så går den jo bare ind i naturens kredsløb uden at forurene, hvilket er en tryg tanke for mig. Jeg håber, at mine efterladte putter min urne i dagsrenovationen, så de ikke risikerer liv og lemmer ved at tage ud på havet med den. Aske er jo ikke biologisk materiale – så vi taler her jo kun om noget symbolsk omkring asken, og det kan jo være rigtig godt for de fleste.

Skriv en kommentar

(required)

(required), (Hidden)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

TrackBack URL  |  RSS feed for comments on this post.


Kategorier

Meta