Filed under: Lovgivning

Kirkekontorerne får mindre arbejde fra oktober

Når et menneske dør i dag, skal de nærmeste pårørende omkring kirkekontoret for at anmelde dødsfaldet. Folketinget har netop besluttet, at det ikke længere skal være sådan.

Det bliver nemmere i fremtiden for de mennesker, der ikke bryder sig om at skulle henvende sig til en præst for at anmelde et dødsfald.

Mange medlemmer af andre trossamfund har oplevet det krænkende, at den kristne kirke har haft monopol på at registrere dødsfald og fødsler, men det er snart slut.

Den 1. oktober 2010 træder en ændring af Lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald i kraft.

Lovændringen betyder, at det ikke længere er nødvendigt at gå på det lokale kirkekontor efter et dødsfald. Fra den dag sker dødsanmeldelsen nemlig automatisk via edb, når lægen har lavet en dødsattest.

Det vil heller ikke længere være nødvendigt at henvende sig til en præst, når fødslen af et barn skal registreres. Det skal jordemødrene til at tage sig af i fremtiden.

Lovændringen er enstemmigt vedtaget af Folketinget den 16. marts 2010.

1 kommentar 25. marts 2010

Nemmere at strø asken i havet

Den 1. januar 2009 trådte en ny lov om begravelse i kraft. Den nye lov gør det blandt andet nemmere at få sin aske spredt ud over åbent hav. Tidligere skulle de efterladte søge tilladelse i Kirkeministeriet, men nu er det nok, at den døde har skrevet sit ønske ned på et stykke papir.

Continue 14 Comments 9. marts 2010


Kategorier

Meta